UKLANJANJE SAMONIKLE SMOKVE

Sekretarijat za komunalne djelatnosti i ekologiju je aktom broj 02-13-353-38/2017 naložio DOO „Komunalno Stambeno“, da ukloni stablo samonikle smokve koje raste u zidinama Kanli kule. Krošnja smokve se nalazi iza ograde u dvorištu privatne porodične kuće. Samoniklu smokvu je uklonio Sektora za održavanje zelenila.