UKLANJANJE STABALA U BIJELOJ

Zaposleni u Sektoru za održavanje zelenila, Komunalno Stambenog doo, uklonili su piniju na ulazu Doma kulture. Pinija je uklonjena zato što se je osušila. U neposrednoj blizini, uklonjeno je i jedno stablo ispred apoteke, jer se je nakrivilo pa je ugrožavalo ovaj zdravstveni objekat.