Uklanjanje stabla Ligustruma i Oleandera u magistralnom pojasu u Meljinama

Zaposleni u sektoru Zelenila,  Komunalno Stambenog doo, su po zapisniku o izvršenom inspekcijskom nazoru od strane komunalne policije uklonili do osnove stabla Ligustruma i Oleandera koji su remetili pregled vozačima za uključivanje sa priobalnog puta na magistralni. Tom priliko sav nastali otpad je pokupljen i odvežen.