UKLANJANJE STABLA MIMOZE U KUMBORU

Postupajući po nalogu Službe komunalne policije, zaposleni u Sektoru za održavanje zelenih površina, Komunalno Stambenog doo, uklonili su jedno stablo mimoze u Kumboru, neposredno uz magistralni put. Inspekcijskim nadzorom je konstatovano da se u magistralnom pojasu u Kumboru, nalazi stablo mimoze koje je oštećeno i nakrivljeno, te da zbog toga, kao i zbog konfiguracije terena, predsavlja opasnost da se uruši na magistralu, odnosno da predstavlja opasnost po bezbjednost saobraćaja. Iz navedenih razloga stablo mimoze je uklonjeno, u ranim jutarnjim časovima, kada je frekvencija saobraćaja najmanja.