UKLANJANJE STABLA PINUS SILVESTRIS U NJEGOŠEVOJ ULICI NA TOPLOJ

Služba Komunalne policije, Odjeljenje za inspekcijski nadzor, je rješenjem broj 02-9-366-20/2017 od 03.03.2017. naložila Komunalno Stambenom doo, da u roku od 15 dana “izvrši sječu i uklanjanje stabla primorskog bora na kat. parceli 1151 KO Topla, u Njegoševoj ulici, preko puta kuće Lučić Rajka i poslovnog prostora “Relax” sa javne površine.” U obrazloženju rješenja se konstatuje “da predmetno stablo na pomenutoj parceli treba ukloniti, jer stablo zbog uskog prostora nema mogućnosti širenja. Jedna krošnja stabla nadvila se iznad susedne kuće i time ugrožava njihovu imovinu, a druga grana se nadvila nad kolsku i pješačku komunikaciju čime ugrožava sigurnost pješaka i vozila.”.Uklanjanje pomenutog stabla, svojim rješenjem, je odobrio i Sekretarijat za komunalne djelatnosti i ekologiju. Ekipe Sektora za održavanje zelenila, Komunalno Stambenog doo, su navedeno stablo uklonili u roku koji je određen rješenjem Odjeljenja za inspekcijski nadzor, Službe komunalne policije naše opštine.