UKLANJANJE STARE PINIJE

Zaposleni u Sektoru za održavanje zelenila, Komunalno Stambenog doo, danas su radili na uklanjanju starog drveta  pinije na šetalištu, obala Nikole Kovačevića.