UKLANJANJE STARIH TABLI NA STUBOVIMA JAVNE RASVJETE

Zaposleni u Sektoru za održavanje lokalnih puteva, Komunalno Stambenog doo, završili su uklanjanjem starih tabli u ulici X Hercegovačke brigade,  postavljenih na stubovima javne rasvjete.