UKLANJANJE STAROG STABLA MASLINE NA SAVINI

Služba komunalne policije i inspekcijskog nadzora je svojim zapisnikom konstatovala je da se odlomila grana na starom stablu masline, koja je pala ispred ulaza u zgradu broj 38 u ulici Prve bokeške brigade. Dalje se u zapisniku konstatuje da su oko stabla masline uočljive naprsline betona, da se je maslina, usled udara vetra, pomerila iz korena i da kao takva predstavlja opasnost po ljude i materijalna dobra. Iz navedenih razloga je naloženo njeno uklanjanje, što su zaposleni u Sektoru za održavanje zelenih površina, Komunalno Stambenog doo, i učinili.