UKLANJANJE ŠUTA I RAZNOG OTPADA DUŽ RIVIJERE

Zaposleni u Sektoru za održavanje lokalnih puteva, Komunalno Stambenog doo, uklonili su veće količine raznog građevinskog otpada sa više pozicija duž rivijere. Za uklanjanje otpada  se koristi i nedavno nabavljeni mini bager.

I pored brojnih apela, odlaganje raznog građevinskog, zelenog i drugog otpada pored kontejnera, ali i na drugim lokacijama javnih površina, je svakodnevna pojava. Još jedanput apelujemo na građane da obustave nelegalna odlaganja i postupaju u skladu sa opštinskom odlukom.