UKLANJANJE ŠUTA U SRBINI

Ostavljanje raznog otpada, naročito uz kontejner, je svakodnevna pojava. Opštinski organi vlasti bi trebalo da iznađu rješenje, da se sa ovom dugogodišnjom praksom prestane. Beležimo slučaj kod bivše škole u ulici Srbina. Radnici zaposleni u Sektoru za održavanje lokalnih puteva, Komunalno Stambenog doo, su bili prinuđeni da uklone tri kubna metra šuta i drugog otpada, dvije ture manjeg kamiona, koji je neko „zaboravio“. Dokle!