UKLANJANJE SUVE PINIJE NA TOPLOJ

Postupajući po nalogu Komunalne policije, radnici Sektora za održavanje zelenila, Komunalno Stambenog doo, uklonili su osušenu piniju (pinus silvestris) u magistralnom pojasu, u ulici Braće Grbića, kod kuće Stanišića, na Toploj.