UKLANJANJE SUVIH GRANA STABLA KEDRA U BIJELOJ

Zaposleni u Sektoru za održavanje zelenih površina, Komunalno Stambenog doo, u sklopu redovnih poslova, uklonili su suve grane sa stabla kedra, neposredno ispred prostorija Abmulante Bijela, koja posluje u sklopu Doma zdravlja Herceg-Novi. Za uklanjanje suvih grana korišćena je tzv. teleskopska testera.