UKLANJANJE SUVIH NARANDŽI I NAPUKLE GRANE SMOKVE U ULICI ORJENSKI BATALJON

Zaposleni u Sektoru za održavanje zelenila, Komunalno Stambenog doo, uklonili su dvije suve narandže i jednu napuklu granu smokve u ulici Orijenski bataljon kod broja 17.