UKLANJANJE SUVOG KEDRA U BIJELOJ

Zaposleni u Sektoru za održavanje zelenih površina, Komunalno Stambenog doo, u sklopu redovnih poslova, uklonili su osušeni kedar, neposredno ispred prostorija Abmulante Bijela, koja posluje u sklopu Doma zdravlja Herceg-Novi. Kedar je uklonjen po nalogu Službe komunalne policije iz razloga što je bio potpuno suv, pa je predstavljao opasnost od pada, odnosno ugrožavao je ljude i materijalna dobra. Tri dana prije toga, u neposrednoj blizini, sa drugog kedra su uklonjene suve grane.