UKLANJANJE URUŠENOG BORA U SUTORINI

Zaposleni u Sektoru za održavanje zelenila, Komunalno Stambenog doo, uklonili su urušeni bor na dijelu lokalnog puta iza ugostiteljskog objekta „Motel Pavlović“ u Sutorini.