UKLANJANJE ZARAŽENE PALME U ULICI MIĆE VAVIĆA

Zaposleni u Sektoru za održavanje zelenih površina, Komunalno Stambenog doo, uklonili su zaraženu palmu u ulici Miće Vavića, u Herceg-Novom. Palma je bila zaražena surlašem, pa je uklonjena do osnove.