UKLANJANJE ZARAŽENIH PALMI ISPRED INSTITUTA U IGALU

Na zahtjev Instituta ” Dr. Simo Milošević” Igalo, a po prethodno donešenom rješenju od strane Fitosanitarne inspekcije, radnici Komunalno stambenog doo su 01. i 02. 11.2016. uklonili 3 palme zaražene palminim surlašom ispred Prve faze ove ustanove. U pitanju su visoke palme vrste Phoenix canariensis stare više decenija. Nakon skidanja listova palmi vršeno je njihovo orezivanje u djelovima koji su potom umotani u najlone, odveženi na deponiju gdje su ukopani u zemlju na dubinu od preko dva metra. Takođe je izvršeno preventivno tretiranje pesticidima 16 palmi. Sa Institom je dogovoreno da zaposleni u Sektoru za održavanje zelenila Komunalno stambenog doo, obave još četiri tretiranja pesticidima u razmacima od 40 do 60 dana kada vremenske prilike to dozvole.

Preventivno tretiranje palmi pesticidima, na teritoriji naše opštine, je vršeno i do sada, a sa time se nastavlja i ubuduće. Apelujemo na građane da ukoliko primjete bilo kakve promjene na palmama to prijave u Komunalno stambeno doo na telefon324-999 ili nadležnom Opštinskom sekretarijat za komunalne djelatnosti i ekologiju na broj 321-052 lokal 264.