UKLANJANJE ZARAŽENIH PALMI SA OBALE U IGALU

Zaposleni u Sektoru za održavanje zelenila, Komunalno Stambenog doo, uklonili su 6 zaraženih palmi sa Obale Nikole Kovačevića u Igalu. Palme su bile zaražene surlašem, pa su uklonjene do osnove. U postupku uklanjanja palmi, odnosno njihovog utovara i odnošenja, korišćen je novonabavljeni kamion sa grajferom. Pripremanje i utovar palmi je, zahvaljujući ovom kamionu i grajferu, bilo daleko lakše i efikasnije, što je bilo presudno da se u jednom danu ukloni čak 6 palmi, daleko više no što je bilo ranije.