UKLANJANJE ZARAŽENOG DIJELA PALME U IGALU

Zaposleni u Sektoru za održavanje zelenih površina, Komunalno Stambenog doo, uklonili su zaraženi dio palme u Igalu , kod ugostiteljskog objekta „Nautilus“. Palma je bila zaražena surlašem, pa su joj listovi počeli da sami otpadaju. Uklanjanje preostalog dijela biće nakon turističke sezone.