UKLANJANJE ZARAŽENOG DIJELA PALME

Saglasno rješenju fitosanitarne inspekcije i dogovoru sa nadležnim opštinskim sekretarijatom kome je rješenje izdato, Sektor zelenila Komunalno Stambenog doo je, na jednoj palmi u dvorištu osnovne škole “Orjenski bataljon” u Bijeloj, izvršio uklanjanje zaraženog dijela palme visoke preko 12 metara. Uklonjena je lisna rozeta i jedan metar debla od lisne rozete.