UKLANJANJE ZARAŽENOG DIJELA PALMI NA ŠETALIŠTU

Zaposleni u Sektoru za održavanje zelenih površina, Komunalno Stambenog doo, uklonili su zaraženi dio sa 4 palme na Šetališt 5 Danica u Igalu , kod ugostiteljskog objekta „Rafaelo“. Palme su bile zaražena surlašem, pa su listovi počeli da sami otpadaju. Sav otpadni materijal je odmah odnešen.