UKLANJANJE ZELENOG OTPADA U ULICI BATA VRANKOVIĆA

U ulici Bata Vrankovića, u Herceg-Novom, kao posledica nevremena, nakupila se velika količina zelenog otpada, koji je pao sa obližnjih stabala. Sav zeleni otpad sakupili su i odvezli zaposleni u Sektoru za održavanje zelenila, Komunalno Stambenog doo.