UKLONJENA PALMA U BAOŠIĆIMA

Zaposleni u Sektoru za održavanje zelenila, Komunalno Stambenog doo, uklonili su jednu palmu pored mora, kod MZ Baošići.