UKLONJENA PALMA U ULICI 5. CRNOGORSKE BRIGADE U IGALU

Zaposleni u Sektoru za održavanje zelenih površina, Komunalno Stambenog doo, uklonili su jednu palmu u ulici Pete crnogorske brigade u Igalu. Palma je uklonjena zbog visokog stepena uništenja od strane Crvenog palminog surlaša Rhynchophorus ferrugineus (Oliver). U okviru borbe protiv palminog surlaša, naši radnici su u ovoj godini uklonili 25 palmi i obavili 7 dendrohirurgija.