Uklonjena palma u Zelenici

Zaposleni u Sektoru za održavanje zelenila, Komunalno Stambenog doo,  uklonili su još jednu palmu. Uklonjena palma se nalazila u Zelenici, preko puta škole.