UKLONJENA SUVA MIMOZA NA SAVINI

Zaposleni u Sektoru za održavanje zelenila, Komunalno Stambenog doo, završili su po nalogu Komunalne policije uklanjanje,  i odvoz suve mimoze koja je prijetila da padne u ulici Braće Grakalića br.19.