UKLONJENE 3 PALME U DVORIŠTU ŠKOLE NA PODIMA

Zaposleni u Sektoru za održavanje zelenih površina, Komunalno Stambenog doo, uklonili su 3 palme u dvrištu osnovne škole na Podima. Palme su bile zaražene surlašem, pa su uklonjene do osnove. Uklanjanje palmi je urađeno na zahtjev i u saradnji sa MZ Podi.