UKLONJENE DVIJE SMOKVE U ULICI ORJENSKI BATALJON

Ekipa Sektora za održavanje zelenila, Komunalno Stambenog doo, uklonila je dvije smokve iz dvorišta stambene zgrade na adresi Orjenski bataljon 22. Uklanjanje je naložila Služba komunalne policije i inspekcijskog nadzora iz razloga što su smokve bile isuviše blizu zgrade pa su dodirivale fasadu i ulazile u balkone stanara. Pri donošenju navedenog zaključka Služba komunalne policije i inspekcijskog nadzora je imala u vidu i to da su u pitanju bile divlje smokve bez većeg hortikulturalnog značaja.