UKLONJENE DVIJE TOPOLE IZ RIBARSKE ULICE

Ekipa Sektora za održavanje zelenila, Komunalno Stambenog doo, uklonila je dvije topole iz Ribarske ulice u Igalu. Nalog za uklanjanje dva stabla izdala je Služba komunalne policije, jer su bila polusuva, kruta i sklona padu čime su predstavljala opasnost po građane i materijalna dobra.