UKLONJENI DJELOVI PALME SA ŠETALIŠTA NA SAVINI

Zaposleni u Sektoru za održavanje zelenila, Komunalno Stambenog doo, uklonili su djelove palmi koji su ostali na Šetalištu Pet Danica na Savini kada je propao naš kamion. U međuvremenu je, u organizaciji naše opštine, oštećenje šetališta sanirano.