UREĐIVANJE SKVEROVA KOD BENZINSKE PUMPE U IGALU

Radnici zaposleni u Sektoru za održavanje zelenila, Komunalno Stambenog doo, uredili su skverove u Igalu, preko puta benzinske pumpe, na ulazu u Dubrovačku i izlazu iz Ribarske ulice. Urađeni su poslovi prekopavanja, grabuljanja i čišćenja. Teren se priprema za sadnju koja se planira sredinom septembra.