UREĐEN OMLADINSKI PARK U IGALU

Zaposleni u Sektoru za održavanje zelenila, Komunalno Stambenog doo, odradili su grabuljanje sa sakupljanjem zelenog otpada u Omladinskom parku u Igalu.