UREĐENA OKOLINA CRKVE SV. ILIJE U LASTVI

Zaposleni u Sektoru za održavanje zelenila, Komunalno Stambenog doo, završili su košenje sa sakupljanjem zelenog otpada kod crkve Sv. Ilije u Lastvi.