UREĐIVANJE ZELENIH POVRŠINA OKO SPOMEN OBILJEŽJA U SUTORINI

Zaposleni u Sektoru uređenja i održavanja javnih zelenih površina Komunalno Stambenog doo, završili su košenje sa grabuljanjem i odvozom zelenog otpada pored i oko Spomen obilježja palim borcima u Sutorini.