UREĐENJE SKVEROVA KOD STAROG DOMA ZDRAVLJA I NA TOPLOJ

Zaposleni u Sektoru za održavanje zelenila, Komunalno Stambenog doo, završili su poslove oko uređenja skvera kod  zgrade “Čistoća”doo. Takođe su završili i pljevljenje i okopavanje skvera kod semafora na Toploj.