UREĐIVANE ZELENIH POVRŠINA U DVORIŠTU OŠ „ORJENSKI BATALJON“ U BIJELOJ

Zaposleni u Sektoru za održavanje zelenila, Komunalno Stambenog doo, uredili su zelene površine u dvorištu OŠ „Orjenski bataljon“ u Bijeloj. Obavljeno je orezivanje, košenje, grabuljanje, sakupljanje i odvoz nastalog otpada.