UREĐIVANJA POVRŠINA OKO SPOMENIKA U SUTORINI

Zaposleni u Sektoru za održavanje zelenila, Komunalno Stambenog doo, završili su košenje sa grabuljanjem i sakupljanjem zelenog otpada oko spomen parka palih boraca u Sutorini.