UREĐIVANJA SA CVIJEĆEM STUBOVA U CENTRU GRADA

Zaposleni u Sektoru za održavanje zelenila, Komunalno Stambenog doo, završili su pripremu Dipladenija za postavljanje njih 15 komada na stubovima u centru grada.