UREĐIVANJE DVA VIDIKOVCA NA NJIVIČKOM PUTU

Zaposleni u Sektoru za održavanje zelenila, Komunalno Stambenog doo, uredili su oba vidikovca na Njivičkom putu. Obavljeno je košenje, grabuljanje, sakupljanje i odvoz nastalog otpada.