UREĐIVANJE DVORIŠTA GRADSKE MUZIKE

Radnici Sektora za održavanje zelenila, Komunalno Stambenog doo, su na Karači, na poziv Gradske muzike, uredili dvorište oko zgrade ovog društva. Obavljeno je košenje raznog korova i kompletno čišćenje.