UREĐIVANJE GRADSKE PIJACE U HERCEG-NOVOM

U skladu sa ranije datim obavještenjem i uz saglasnost nadležnog opštinskog sekretarijata, Komunalno Stambeno doo, započelo je uređivanje Gradske pijace u Herceg-Novom. Radi se sanacija atmosferske kanalizacije jer je dio cijevi bio začepljen ili polomljen.  Nakon toga biće postavljeno 35 novih tezgi uz funkcionalniji raspored.

U dijelu gdje se prodaju mliječni proizvodi biće postavljen novi pod i saniran kanalizacioni sistem koji je takođe bio začepljen. Uradiće se i nova klimatizacija, jer je bilo problema sa ventilacijom.

Završetak svih radova se planira do 15.11.2020.