UREĐIVANJE KOD CRKVE SV. SPASA NA TOPLOJ

Zaposleni u Sektoru za održavanje zelenila, Komunalno Stambenog doo,završili su uređivanje skverova ispred crkve Sv. Spasa na Toploj.