UREĐIVANJE NASELJA U ULICI JOVANA BIJELIĆA

Zaposleni u sektoru za održavanje zelenih površina, Komunalno Stambenog doo, su u okviru redovnih aktivnosti po Planu i programu, uredili su naselje u ulici Jovana Bijelića, ispod magistrale. Obavljeno je košenje, grabuljanje i čišćenje zelenih površina i dječjeg sportskog igrališta koje je u okviru ovog naselja. Poseban problem je predstavljalo ručno iznošenje otpadnog materijala.