UKLANJANJE SUVIH LISTOVA PALMI U STAROM GRADU

Kao što je poznato, a o tome smo pisali u ranijim tekstovima na ovim stranicama, u Herceg Novom se pretežno gaje 4 vrste palmi: Washingtonia filifera (Končasta vašingtonija, Kalifornijska lepezasta palma) koja je i najvisočija (mogu narasti od 18-20 m), Phoenix canariensis (Kanarska palma), Chamaerops humilis (niska, žbunasta palma) kao i Chamaerops Excelsior (palma srednje visine). Njihovo orezivanje se po pravilu radi svake 2-3 godine. To je od izuzetnog značaja kako za samu palmu tako i zbog vizuelnog efekta. Međutim, zbog pojave crvenog palminog surlaša ovaj se posao u poslednje vrijeme izbjegava. Ipak restriktivno uklanjanje suvih listova, koje neće uticati na razvoj i širenje palminog surlaša je neophodno, prvenstveno na mjestima gdje predstavljaju opasnost po prolaznike.

Ovih dana, koliko to vremenski uslovi dozvole, vrši se uklanjanje suvih listova palmi u Starom gradu, na trgu Miće Pavlovića. Naši radnici, zaposleni u Sektoru za održavanje zelenila, skidaju suve listove koji opterećuju palmu i prete da padnu na javnu površinu gdje ima dosta prolaznika. Kompletno orezivanje se, zbog navedenih razloga,  i dalje odlaže.