UREĐIVANJE PARKA BOKE

U okviru svakodnevnih poslova, a posebno uređivanja površina u centru grada, zaposleni u Sektoru za održavanje zelenila, Komunalno Stambenog doo, uredili su Park Boke, uključujući Njegoševu i ulicu Bate Vrankovića. Obavljeno je orezivanje, košeje, grabuljanje i kompletno čišćenje. Posebno izdvajamo orezivanje grana oleandera iznad trotoara u Njegoševoj i žive ograde u ulici Bate Vrankovića.