UREĐIVANJE PARKA BOKE

Na osnovu naloga Komunalne policije i Sekretarijata za komunalne djelatnosti, ekologiju i energetsku efikasnost, zaposleni u Sektoru za održavanje zelenila, Komunalno Stambenog doo, rade na uređivanju Parka Boke. Rade se poslovi:

– rezanje do osnove jedne poluosušene kauzerine,

– uklanjanje dvije osušene kauzerine,

– rezanje suvih grana divljih narandž,

– dendrohirurgija četiri palme,

– orezivanje žive ograde i

– košenje i čišćenje parka