UREĐIVANJE PARKA BOKE

Zaposleni u Sektoru za održavanje zelenila, Komunalno Stambenog doo, završili su košenje, grabuljanje sa sakupljanjem zelenog otpada i odvozom u parku Boka.