UREĐIVANJE PARKA KOD DOMA KULTURE U BIJELOJ

U susret obeležavanju Dana opštine 28.10.2020. zaposleni u Sektoru za održavanje zelenila u saradnji sa kolegama za održavanje lokalnih puteva i javne rasvjete, Komunalno Stambenog doo, uređuju park kod Doma kulture u Bijeloj. Vrši se orezivanje palmi, žive ograde, visokog žbunastog bilja i suvih grana, kao i košenje, farbanje klupa i popravljanje javne rasvjete.