UREĐIVANJE PORTE CRKVE SVETOG ĐORĐA NA MOKRINAMA

Radnici Sektora za održavanje zelenih površina, Komunalno Stambenog doo, u okviru redovnih djelatnosti, između ostalog, uređuju i dvorišta crkava. Ovih dana je uređeno, u smislu košenja i čišćenja, dvorište i crkveno groblje u okviru crkve Svetog Đorđa na Mokrinama. Ova crkva, sa početka 18. vijeka, nalazi se u mokrinskom zaseoku Lazarevići.