UREĐIVANJE POVRŠINA ISPOD POŠTE U HERCEG NOVOM

Zaposleni u Sektoru za održavanje zelenila, Komunalno Stambenog doo, u okviru uređivanja centra grada, angažovani su na površinama oko stepeništa koje od pošte u gradu vodi prema moru. Orezane su grane stabala koje su se nadvile nad stepeništem ometajući prolaznike. Vršeno je i košenje, grabuljanje i kompletno čišćenje sa iznošenjem i odvozom materijala.